Geschiedenis

De kavalkade van ca. 1900 tot 1914

Deze kavalkade die telkens op vastenavonddinsdag zijn ommegang maakte, was een initiatief van de Brouwerij Callebaut. Toen een van de grootste brouwerijen van het land. De glorie van het bier was de ziel van deze prestatie.Van heinde en ver kwamen de mensen te voet of met paard en kar naar Wieze, om de prachtige stoet te bewonderen.

Er werden affiches verspreid, en vrijwillige medewerkers gingen strooibriefjes uitdelen aan de kerk in de omliggende gemeenten.
Tijdens de stoet stonden er op de kruispunten zangers en verkocht men karnavalliederen

     Wij zijn hier weer, zolang verwacht, met onzen schone stoet.
     Komt allen bij die gaarne lacht en houdt van pret en boet.
     Komt aan, wij zijn de Wiezenaren, wij zijn alom vermaard.
     Wij zijn door niemand ’t evenaren, om onzen goede aard.
     Komt allen bij en koopt een lied, voor tien centiemen. ’t Is voor niet !

De plaatselijke politieke spanningen, die na de oorlog 1914-1918 te Wieze begonnen, waren mede de oorzaak dat deze traditie verloren ging.
In 1920 werd dit initiatief overgenomen door de stad Aalst, waar het is uitgegroeid tot een nationale manifestatie, die eens haar oorsprong kende in Wieze.

De geest van de cavalcade bleef echter voortleven in Wieze. Tussen wereldoorlog I en II werd zotte Maandag en Vastenavond dijnsdag duchtig gevierd . Overal liepen verklede en gemaskerde mensen.

Het lied van de Zotten va Wies bleef in de mode.

     Een twee drij vier, de zotten va Wies zijn hier,
     En als de zotten va Wies er niet en zijn,
     Dan is het genen keirremis,
     Een twee drij vier, de zotten va Wies, de zotten va Wies,
     Een twee drij vier, de zotten va Wies zijn hier.

De heropstanding

De jeugdclub 71 Volt organiseerde in 1974 de eerste na-oorlogse Wieskarnavalstoet. Onder impuls van de toenmalige bestuursleden, Jef Vermoesen, Marc Colman,Luc Putteman,Willem Heuvinck,Eddy Goffin, Gilbert Cornelis werd beslist om eens te proberen een karnavalstoet in elkaar te steken.
Vanaf het eerste jaar sloeg de karnavalmicrobe toe en werd beslist dit het volgende jaar nog eens over te doen.

In 1975 werd de eerste prins karnaval van Wies verkozen: Herman I(De Meester)

In 1979 werd het karnavalkomite opgericht uit leden van de jeugclub 71 Volt.: Gommaar De Wit, Marc Colman, Luc Putterman, Gilbert Cornelis, Marie-Louise Gerets, Eddy Goffin, Willem Heuvinck, Antoine Ledegen.